Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2021-2027

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2021-2027

Pon, 26. Jul. 2021.


POZIV ZA DOSTAVU PROJEKATA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, u svojstvu Upravljačkog tijela Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2021, pozvalo je nadležne institucije u sve tri zemlje učesnice da ispitaju raspoloživost za kandidovanje strateških projekata u okviru budućeg trilateralnog programa prekogranične saradnje 2021-2027, čije je programiranje u toku.

S tim u vezi, pozivamo zainteresovane da dostave potencijalne projektne prijedloge/ideje za strateške projekte za kandidovanje iz Bosne i Hercegovine kroz budući program.

U prilogu je format format kratkog opisa (CONCEPT NOTE) koji će se koristiti za prikupljanje potencijalnih projektnih ideja. Zavisno od trenutne razvijenosti potencijalnih projektnih ideja, dati format treba popuniti koliko god je to moguće.

Rok za dostavu projektnih ideja u Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 16.08.2021. godine.

Adresa za dostavu je email: : fmoit@fmoit.gov.ba

Prikupljene informacije odnosno projektni prijedlozi/ideje će biti prezentirani prvo u forumu predstavnika nadležnih institucija u sve tri zemlje učesnice i Upravljačkog tijela programa, a zatim razmatrane i u okviru Zajedničke radne grupe za programiranje (Programming Task Force – PTF).

Napominjemo da je finansiranje strateških projekata jedna od mogućnosti budućeg programa, a da bi bili uzeti u obzir strateški projekti trebaju

  • pripadati jednom od 3 cilja politika (pametnija Europa zelenija Europa i socijalnija

Europa), odnosno doprinositi jednom od 7 izabranih specifičnih ciljeva budućeg

progama navedenih u formatu kratkog opisa: istraživanje i inovacije; malo i srednje

preduzetništvo; energetska efikasnost; prilagođavanje klimatskim promjenama;

cirkulana ekonomija; pristup javnom zdravstvu; turizam i kultura.

  • imati prekogranični uticai, tj. biti kreirani u prekograničnom partnerstvu na način da

rješavaju zajedničke prekogranične izazove i ostvare efekat u programskom području;

  • značajno doprinositi ispunjenju programskih indikatora

Detalji o programu na stranici: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Strategic project concept note July 2021