JAVNI POZIV - svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaj nacrta Pravilnika

JAVNI POZIV -  svim zainteresiranim subjektima  da se uključe i daju doprinos  na sadržaj nacrta  Pravilnika

Uto, 10. Nov. 2020.


JAVNI POZIV - svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaj nacrta Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka

Na osnovu člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH” broj: 51/12) Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos na sadržaj nacrta Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta zainteresirani subjekti mogu dostaviti Federalnom ministarstva okoliša i turizma, na e-mail adresu: fmoits@fmoit.gov.ba , u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva.

Pravilnik bos draft