JAVNI POZIV - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

JAVNI POZIV - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

Čet, 23. Jun. 2022.


Objava Javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave.

Usljed velikog broja pristiglih upita putem e-maila, obavještavamo zainteresiranu javnost da se neće pojedinačno odgovarati na upite.

FEDERALNO MINISTARSTVO

OKOLIŠA I TURIZMA

JAVNI POZIV

PRILOG I OBRAZAC P1

PRILOG I OBRAZAC P2

PRILOG I OBRAZAC P3

PRILOG I OBRAZAC P4

01 IZJAVA O REALIZACIJI PROJEKTA (I-1)

02 IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI I NEVOĐENJU POSTUPKA (I-2)

03 IZJAVA O NESUDJELOVANJU U KORUPTIVNIM RADNJAMA (I-3)

04 IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (I-4)