JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTICKE VODICE ZA 2023. GODINU