Konferencija o klimatskim promjenama - Bonn

Konferencija o klimatskim promjenama - Bonn

Sri, 08. Jun. 2022.


U Bonu je u periodu od 6. do 9.juna 2022.godine, održana Konferencija o klimatskim promjenama, na kojoj su se vlade sastale prvi put nakon Konferencije u Glasgowu prošlog novembra, na kojem su finalizirani operativni detalji Pariskog sporazuma.

U Bonu, na Konferenciji o klimatskim promjenama su vlade  fokusirane na rad u glavnim područjima mitigacije, adaptacije, podrške zemljama u razvoju, gubitak i štete.

Konferencija predstavlja pripremni sastanak za 27. međunarodnu konferenciju o klimatskim promjenama, koja će biti održana u novembru 2022. godine u Egiptu.

Na ministarskom dijelu UN konferencije o klimatskim promjenama, delegaciju Bosne i Hercegovine su činili: ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, kao kontakt osoba za sprovođenje Okvirne konvencije UN klimatske promjene za BiH, Sabina Šahman Salihbegović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Svjetlana Radušin, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, prof Goran Trbić, vođa tima za prilagođavanje na klimatske promjene.

Delegacija je u Bonu, na marginama Konferencije, imala sastanke sa predstavnicima delegacije Evropske unije  koji finansiraju projekte u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena.