Lista oplikanata koji su zadovoljili propisane uslove Javnog poziva - Program 4.