Međunarodni dan planina

Međunarodni dan planina

Uto, 11. Dec. 2018.


Današnji dan se obilježava kao međunarodni dan planina, proglašen 11. decembra 2003. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija s ciljem prikazivanja krucijalne uloge koju planine imaju u promovisanju ekosistemskih usluga, i isticanja njihove osjetljivosti na klimatske promjene

Današnji dan se obilježava kao međunarodni dan planina, proglašen 11. decembra 2003. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija s ciljem prikazivanja krucijalne uloge koju planine imaju u promovisanju ekosistemskih usluga, i isticanja njihove osjetljivosti na klimatske promjene. Skoro bilion stanovnika živi u planinskim područjima i skoro polovina ljuske populacije ovisi o uslugama koje planine nude, poput vode, hrane, energije i mnogih drugih. Planine su osjetljive na klimatske promjene, degradaciju zemljišta, intenzivnu eksploataciju i prirodne katastrofe uz potencijalne dugotrajne posljedice kako za planinske zajednice tako i za ostatak svijeta.

Planine predstavljaju rane indikatore klimatskih promjena. Kako se globalna klima zagrijava, planinsko stanovništvo, kao jedno od najsiromašnijih tipova stanovništva, suočava se sa borbom za opstanak. Nestašica prehrambenih namirnica, nastala klimatskim utjecajima, dovela je do situacije da je trenutno svaki treći stanovnik planinskih područja u zemljama u razvoju u situaciji nestašice prehrane. Porast temperature također dovodi do topljenja planinskih glečera što ima posljedice na vodu za piće miliona ljudi. Uprkos navedenim činjenicama planinske zajednice obiluju znanjem o prilagođavanju klimatskim promjenama koje se prenosi generacijama.

Klimatske promjene i ostale klimatski izazvane štete u kombinaciji sa ekonomskim i socijalnim marginalizacijama dovode do sve većeg broja migracija stanovništva prema urbanim centrima. Uzimajući u obzir krucijalnu ulogu koju planine imaju za ekosistemske usluge neophodno je istaći njihove vrijednosti.

Planine su značajne za:

  • Vodu – 60-80 % izvora pitke vode na Zemlji su planinski izvori.
  • Turizam – planinske destinacije predstavljaju atrakciju za 15-20 % globalnog turizma i značajna su područja za prikazivanje kulturoloških različitosti i naslijeđa.
  • Hranu – planine su važne za agrikulturni biodiverzitet i mjesto su proizvodnje brojnih namirnica.
  • Autohtone narode – mnoga planinska područja su dom za autohtone narode koji obiluju tradicijom i znanjem.
  • Biodiverzitet – skoro polovina ključnih područja za biodiverzitet je skoncentrisano na planinama. Planine su dom za oko četvrtinu terestrijalnog biodiverziteta.

Međunarodnim danom planina nastoji se ukazati na izuzetan značaj planina kako bi se težilo ka njihovom održivom razvoju i očuvanju života u harmoniji sa prirodom.