MEĐUNARODNI FOTO KONKURS NA TEMU „SLIV RIJEKE SAVE – PRIRODA ZA VODE“

Uto, 24. Apr. 2018.


Međunarodna komisija za sliv rijeke Save je, u okviru obilježavanja Dana rijeke Save 2018. godine, objavila foto konkurs na temu „SLIV RIJEKE SAVE – PRIRODA ZA VODE“, kako bi se na...

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save je, u okviru obilježavanja Dana rijeke Save 2018. godine, objavila foto konkurs na temu „SLIV RIJEKE SAVE – PRIRODA ZA VODE“, kako bi se na što živopisniji način prikazala bogatstva prirode, voda, biološka raznolikost i životi ljudi u slivu Save.

Cilj konkursa je, da se preko fotografija Save, jezera u slivu i njenih pritoka, prirode i okruženja, kao i implementiranih rješenja baziranih na pristupu povezanim s prirodom, prikažu prednosti i izazovi življenja u slivu Save.


Od pristiglih fotografija biće nagrađeno 5, dok će 60 izabranih fotografija biti izloženo na Sedmom sastanku strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, 7. 6. 2018. na Bledu (Slovenija).

Više o konkursu, kao i uslovima učešća može se naći na web stranici Savske komisije:
http://www.savacommission.org/index.php?idannounce=77&l=bhbo&page=announce_detail