Ministrica Đapo ispred Vlade Federacije u Upravljačkom odboru za provedbu Okvira saradnje Ujedinjenih naroda za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini

Ministrica Đapo ispred Vlade Federacije u Upravljačkom odboru za provedbu Okvira saradnje Ujedinjenih naroda za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini

Čet, 08. Sep. 2022.


Vijeće ministara BiH je usvojilo Okvir saradnje za održivi razvoj 16. decembra 2020., a Predsjedništvo BiH potvrdilo 5. marta 2021. U svom radu do 2025. godine, vlasti u BiH i sistem Ujedinjenih nacija će se voditi  Okvirom saradnje za održivi razvoj.

Sastanak Zajedničkog upravljačkog odbora za provedbu Okvira saradnje Ujedinjenih naroda za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2021. – 2025. održan je dana 7. septembra 2022. godine u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine.

Zajednički upravni odbor osnovan je u skladu sa odredbama  odobrenog UNSDCF BiH u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH donesenoj na 49. Sjednici 20. Aprila 2022 godine. Uz opću podgovornost strateškog nadzora provedbe UNSDCF-a, Zajednički upravljački odbor ima važnu funkciju osiguravanja usklađivanja partnerstva BiH I Ujedinjenih naroda u BiH sa dogovorenim ciljevima UNSDCF.

Na sastanku je usvojen Poslovnik Zajedničkog upravljačkog odbora; a prezentirani su slijedeći dokumenti:

 1) Pregled strateških ciljeva i okvira finansiranja UNSDCF-a u Bosni i Hercegovini;

2) Pregled napretka postignutog u provedbi UNSDCF-a u BiH u 2021. godini, uključujući okvir finansiranja

3) Zajednički plan rada UNSDCF-a za 2022,

4) Predstavljanje digitalne platforme za praćenje provedbe UNSDCF-a i potvrđivanje imenovanja kontaktnih tačaka za dalje osposobljavanje

5) Preispitivanje i odobravanje zahtjeva od strane IFAD-Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj i ITU-Međunarodne telekomunikacijske unije, koji će se uključiti kao potpisnici i saradnici UNSDCF-a

Članovi Upravljačkog odbora su: gosp. Vjekoslav Bevanda, dopredsjedavajući i ministar finansija i trezora ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; g-đa Ingrid Macdonald – rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda, tim Ujedinjenih naroda; g-đa Edita Đapo-ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine; gosp. Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Vlada Republike Srpske;gosp. Esed Kadrić, gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;g-đa Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u Bosni i Hercegovini;g-đa Rhonak Khan, predstavnica UNICEF u Bosni i Hercegovini;g-đa Laura Lungarotti-koordinatorica za Zapadni Balkan i šefica misije IOM u Bosni i Hercegovini I g-din Siniša Šešum, šef Ureda UNESCO u Bosni i Hercegovini