Međunarodni dan zaštite močvarnih područja/ World Wetlands Day

Međunarodni dan zaštite močvarnih područja/ World Wetlands Day

Pet, 02. Feb. 2018.


Međunarodni dan zaštite močvarnih područja/ World Wetlands Day 02. februar/veljača, 2018 .- Međunarodni dan zaštite močvarnih područja obilježava se 2. februara/veljače. Tema...

Međunarodni dan zaštite močvarnih područja/ World Wetlands Day

02. februar/veljača, 2018

.- Međunarodni dan zaštite močvarnih područja obilježava se 2. februara/veljače. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana zaštite močvarnih područja je „Močvare za održivu urbanu budućnost“.

S ciljem očuvanja močvarnih područja, u Iranskom gradu Ramsaru je 1971. potpisan sporazum o međunarodnoj suradnji i zaštiti močvarnih i vlažnih staništa, poznat kao Ramsarska konvencija kojom su se države potpisnice obavezale na očuvanje močvara na svom teritoriju. Najznačajnije dostignuće Ramsarske konvencije je popis močvara od međunarodne važnosti.

Močvare su jedna od najvažnijih bioraznolikih područja u svijetu. Kada se močvare očuvaju kao zelena područja u gradovima, one nude prostore za rekreaciju i pristup širokoj raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta. Močvare također utiču na smanjenje klimatskih promjena, a njihova sposobnost za pohranjivanje velikih količina vode smanjuje učinke prirodnih katastrofa poput poplava, suša, olujnih udara te pomažu u regulisanju temperatura u urbanim područjima.

U Bosni i Hercegovini ramsarska područja su močvara Bardača (3.500 ha), Livanjsko polje (45.868 ha) i Park prirode Hutovo blato (7.411 ha). To su područja od međunarodne važnosti bogata florom i faunom. Ova područja predstavljaju prirodna staništa za mnoge biljne i životinjske ugrožene vrste, od izuzetnog značaja su za ptice selice. Močvarna područja od izuzetnog su ekološkog značaja i predstavljaju biološki filter koji pročićava i sakuplja vodu i deponuje organski ugljik i azot.

Močvara Bardača je dom globalno ugroženih vrsta ptica kao što su patka njorka, prdavac, crna roda i globalno ugroženi orao štekavac. Na ovom području obitavaju 202 vrste ptica, 316 vrsta biljaka i 33 vrste riba. Livanjsko polje osim što je najveće močvarno područje u BiH, najveće je periodično plavljeno krško polje na svijetu. Ovaj prirodni vodeni rezervoar kao i močvarna vegetacija su mjesto za obitavanje velikog broju riba i vodenih ptica kao što su bukavac i eja livadarka, ždralovi i druge ptice selice i predatori kao što su orao kliktaš i orao zmijar. Močvare na sjeveru Livanjskog polja su dom za najveću rasprostranjenost kosca u Jugoistočnoj Evropi. Hutovo blato značajno je iz ornito-ihtioloških, naučnih, ekoloških i turističkih aspekta, smatra se jednim od najvećih zimovališnih mjesta za ptice u Evropi. Hutovo blato je stanište za više od 600 biljnih vrsta, 163 vrste ptica i 22 vrsta riba.

Močvara Bardača i Livanjsko polje su bez zaštite u nacionalnom zakonodavstvu.

Projektom „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini“ koji se trenutno implementira u Bosni i Hercegovini, cilj je proširenje mreže zaštićenih područja na teritoriji Bosne i Hercegovine, u planu je zaštita Livanjskog polja kao identificiranog područja od značaja.