Ministrica Đapo u posjetu primila generalnog direktora ArcelorMittala Zenica

Ministrica Đapo u posjetu primila generalnog direktora ArcelorMittala Zenica

Pon, 14. Jan. 2019.


U ponedjeljak, 14.01.2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, održan sastanak sa predstavnicima ArcelorMittala Zenica.

U ponedjeljak, 14.01.2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ministrica gđa Edita Đapo sa svojim saradnicima održala je sastanak sa generalnim direktorom ArcelorMittal Zenica gosp. Biju Naira i gđa Azra Sivro u vezi sa statusom realizacije mjera naloženih Integralnom okolinskom dozvolom kompaniji ArcelorMittal Zenica.

Ovom prilikom, generalni direktor gosp. Biju Nair je informisao ministricu o status realizacije najznačajnih projekata u zaštiti okoline i to projekat Toplana Zenica vrijednost 120 miliona KM, sekundarnog otpašivanja na BOF čeličani vrijednosti 12 miliona KM, ugradnje drugog hibridnog filtera u pogonu Aglomeracija vrijednosti 6 miliona KM i ugradnje sistema za kontinuirani monitoring emisija u zrak vrijednosti cjelokupnog sistema 1,7 miliona KM. Naglašeno je da će se realizacijom projekta na Čeličani i Aglomeraciji polovinom 2019. godine eliminisati emisije crvene prašine iz ovih pogona i značajno smanjiti emisije prešine iz pogona ArcelorMittal Zenica, dok će se realizacijom projekta Toplana Zenica u 2020 riješiti problem emisija sumpordioksida smanjenja emisija SO2 preko 90% i smanjenjem emisije prašine preko 95% istih sa postrojenja toplane.

Takođe je prezentovano da je od ukupno 40 naloženih mjera okolinskom dozvolom, do danas su realizovane 23 mjere, u toku je realizacija 10 mjera dok će naknadno započeti realizacijia 7 preostalih mjera.

Na sastanku je dogovoreno da se od strane ministarstva organizuje 19. februara 2019. godine u 11 sati zajednički sastanak svih zainteresovanih strana, odnosno operatera ArcelorMittal Zenica, predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove i ugrave Grada Zenica kao i nevladinih organizacija u cilju detaljnog sagledavanja napretka u realizaciji mjera iz okolinske dozvole kao i projekcije emisija iz pogona i postrojenja ArcelorMittal Zenica nakon realizacije navedena tri projekta, odnosno u drugoj polovini 2020. Ministarstvo će uputiti pozive, a ArcelorMittal Zenica će obezbijediti pristup pogonima i potrebnim informacijama svima zainteresovanim u cilju što bolje pripreme za najavljeni sastanak.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma