Ministrica Dr Edita Đapo je danas u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održala sastanak sa Ambasadorom Arapske Republike Egipat NJ E Yasser Sorour

Ministrica Dr Edita Đapo je danas u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održala sastanak sa Ambasadorom Arapske Republike Egipat NJ E Yasser Sorour

Uto, 31. Aug. 2021.


Ministrica Dr Edita Đapo je danas u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održala sastanak sa Ambasadorom Arapske Republike Egipat NJ E Yasser Sorour o načinu unapređenja saradnje Bosne i Hercegovine i Egipta u oblasti turizma.

Ambasador Arapske Republike Egipat NJ E Yasser Sorour i ministrica Đapo su razgovarali o velikim potencijalima Bosnei Hercegovine obzirom na prirodna bogatstva, rijeke i planine,što za turiste iz Egipta predstavlja ogroman izazov.

Ambasador Sorour je naglasio da veliki problem za egipatske turiste predstavlja dužina izdavanja viza od tri sedmice, te je predložio da Federalno ministarstvo okoliša i turizma uloži napore u tom cilju, kako bi institucije Bosne i Hercegovine napravile i smanjile vremenski period u toku kojeg je potrebno ishodovanje vize i mogućnost ukidanja plaćanja istih za djecu ispod 18. godina.

Ministrica Đapo i NJ E Ambasador su se složili da je potrebno brže uvezivanje institucija, turističkih kompanija i turističkih zajednica, koje bi rezultiralo u većoj razmjeni turista između dvije zemlje, posebno nakon pandemije koja je negativno uticala na ovaj značajan resor.