Ministrica dr. Edita Đapo sa predstavnicima Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) o implementaciji projekta “Razvoj održivog turizma u BiH”