Ministrica dr. Edita Đapo u posjetu primila načelnika Općine Kupres Zdravko Mioč

Ministrica dr. Edita Đapo u posjetu primila načelnika Općine Kupres Zdravko Mioč

Pet, 11. Jun. 2021.


Sastanak ministrice Edite Đapo i načelnika Općine Kupres Zdravkom Mioč

Ministrica Edita Đapo sa saradnicima je danas u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održala sastanak sa načelnikom Općine Kupres gospodinom Zdravkom Mioč na kojem je razgovarano o važnim pitanjima za razvoj Općine Kupres, budućim aktivnostima koje će se poduzeti na prevazilaženju poteškoća za odlaganje otpada, te o potencijalima za razvoj Općine Kupres, naročito u oblasti poljoprivrede i ruralnog turizma.

Općinski načelnik je upoznao ministricu Đapo sa planovima realizacije projekata koji se odnose na razvoj poljoprivrede, te potencijalima za razvoj turizma, ne samo zimi na skijalištima, već i ljeti i da ovu općinu treba promovisati kao turističku destinaciju u cilju privlačenja domaćih i stranih turista i u ljetnjem periodu.

Tokom sastanka je naglašeno da se turistima pored čiste prirode, autohtonih životinja i biljaka mogu ponuditi biciklističke staze i proizvodi avanturističkog turizma, a za šta su potrebne dodatne investicije.

U razgovoru Općinski načelnik Mioč je izdvojio da su prirodne vrtače na području općine Kupres koje imaju zajednički naziv – Japage, vrlo zanimljiv i atraktivan turistički potencijal na kojem bi se mogli ponuditi dodatni turistički sadržaji.

Na kraju sastanka je konstatovano da će Federalno ministarstvu okoliša i turizma i Općina Kupres nastaviti dobru saradnju u oblastima okoliša i turizma.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma