Ministrica dr.Edita Djapo danas u posjetu primila predstavnike USAID-a

Ministrica dr.Edita Djapo danas u posjetu primila predstavnike USAID-a

Uto, 03. Aug. 2021.


 

Sastanak sa predstavnicima USAID-a

03.08.2021.

Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo razgovarala je danas u Sarajevu sa predstavnicima USAID-a, direktorom Ureda za ekonomski razvoj pri USAID-u, Karlom Wruster i USAID Projekt manadžerom,Dobrilom-Bobom Vukmanović o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju  između  USAID-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma kojim se potvrđuje uspješna saradnja na unapređenju razvoja turizma u Federaciji BiH.

Tom prilikom učesnici sastanka razgovarali su o zajedničkim aktivnostima na izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH, te je konstatovano da je okončan rad  fokus grupa u svih deset kantona, a da ćezaključci sa istih biti obuhvaćeni ovim strateškim dokumentom.

U narednom periodu očekuje se nastavak saradnje sa USAID-om na implementaciji projekata u oblasti turizma.