Ministrica dr.sc. Nasiha Pozder danas potpsiala anex Ugovora sa direktorom JP Šumsko privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići – Poslovna jedinica „Spomenik prirode Tajan“

Ministrica dr.sc. Nasiha Pozder danas potpsiala anex Ugovora sa direktorom JP Šumsko privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići – Poslovna jedinica „Spomenik prirode Tajan“

Čet, 27. Jul. 2023.


Danas je potpisan Anex ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i JP Šumsko privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići – Poslovna jedinica „Spomenik prirode Tajan“, na osnovu dodjeljenih sredstava za 2023. godinu Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/23) „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Park prirode Zavidovići – Tajan i Kamenica“, finansijskom konstrukcijom projekta „Unapređenja funkcionisanja zaštićenog područja – Spomenik prirode „Tajan““.

Ugovor su potpisali direktor Hasan Husić za „Spomenik prirode Tajan“ Hasan Husić i ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Nasiha Pozder.

U sklopu navedenog projekta sprovodit će se aktivnosti koje će doprinijeti održivom upravljanju spomenikom prirode te njegovom održivom infrastrukturnom uređenju koji će doprinijeti boljoj posjećenosti, a ujedno zaštiti i očuvati prirodno bogatstvo

Kako bi dodjeljena sredstva bila utrošena u skladu sa namjenom i unapređenjem funkcionisanja i zaštitom „Spomenika prirode Tajan“ uzete su u obzir projektne aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju putne infrastrukture i pristupu prirodnim ljepotama ovog područja ali u svrhu njene zaštite.

Područje od 4948,30 ha obiluje bogatim prirodnim naslijeđem. Neophodno je ulaganje u pristupnu infrastrukturu, uređenje područja oko jezera Mašica, nadzor nad izvođenjem radova, bolja kontrola i nadzor područja kao i lakši i brži pristup svim lokacijama zaštićenog spomenika prirode. Takođe je neophodna izrada novog Plana upravljanja zaštićenim spomenikom prirode „Tajan“ .