Ministrica Nasiha Pozder u posjetu primila predstavnike Svjetske banke, predvođena s gđa. Noriko Oe

Ministrica Nasiha Pozder u posjetu primila predstavnike Svjetske banke, predvođena s gđa. Noriko Oe

Uto, 16. Maj. 2023.


Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, sastala se u sjedištu ministarstva s predstavnicima Svjetske Banke, predvođena gospođom Noriko Oe.

Fokus sastanka je bio preliminarni nalazi procjene sektora za upravljanje čvrstim otpadom, potencijalni obim novog projekta upravljanje čvrstim otpadom i naredni koraci. Novi projekt za upravljanje čvrstim otpadom bi trebalo da zauzme sveobuhvatan pristup sektoru koji poboljšava održivost usluga upravljanja čvrstim otpadom, napredovanje prema klimatskim ciljevima i usklađenost s pravnim tekovinama EU, dok bi istovremeno trebalo da zadovoljava hitne potrebe za infrastrukturom i potrebe za poboljšanjem institucionalnih kapaciteta u Federaciji BiH.