Obavijest - Turistički forum u Bagdadu od 21.-25. marta 2019.godine

Obavijest - Turistički forum u Bagdadu od 21.-25. marta 2019.godine

Uto, 15. Jan. 2019.


Četvrti irački turistički forum u Bagdadu/Međunarodni bagdadski sajam

Broj: 06-22-15/19
Sarajevo, 10.1.2019. godine
Svim zainteresiranim subjektima u BiH

 

OBAVIJEST

Ambasada Republike Irak u Beogradu je dostavila notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kojom obavještava da će kompanija Almassal za putovanje i turizam u saradnji sa iračkom državnom kompanijom za sajmove i komercijalne usluge organizovati četvrti irački turistički forum u Bagdadu/Međunarodni bagdadski sajam, u periodu od 21.- 25. marta 2019. godine.

Ovim putem obavještavamo zainteresirane subjekte da se o navedenom sajmu informišu putem Emaila: almassal.co@gmail.com ili putem Tel:+964 7827775666 i +964 7827774666.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma