ODRŽAN 18. SASTANAK TEMATSKE GRUPE ZA TURIZAM EUSAIR