Održan sastanak ministrice Dr Edite Đapo sa direktorom Federalnog hidrometereološkog zavoda Almirom Bijedićem.

Održan sastanak ministrice Dr Edite Đapo sa direktorom Federalnog hidrometereološkog zavoda Almirom Bijedićem.

Pet, 26. Nov. 2021.


U petak, 26. novembra je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održan sastanak ministrice Dr Edite Đapo sa direktorom Federalnog hidrometereološkog zavoda Almirom Bijedićem.

G -din Bijedić je informirao ministricu Đapo da je Federalni hidrometeorološki zavod u saradnji sa Meteo France International i Meteo France (Nacionalna meteorološka služba Francuske) razvio projekat ,,Jačanje i modernizacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine", čime se nastoje postaviti snažni temelji ambicioznog projekta za jačanje infrastrukture i organizacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Projektom jačanja i modernizacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda osigurati će se kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, a time i izdavanje pravovremenih upozorenja na opasne vremenske prilike te podrška sistemima prilagodavanja na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda, a sve u cilju ostvarivanja osnovne misije Zavoda, a to je, bolja zaštita ljudi i imovine u kontekstu globalnih klimatskih promjena, posebno u pogledu učestale pojave nepovoljnih vremenskih uslova, te pružanje efikasne podrške glavnim ekonomskim sektorima koji su najviše osjetljivi na klimatske promjene (vodni resursi, poljoprivreda).