POTPISAN UGOVOR SA PRIVREDNOM KOMOROM FEDERACIJE BiH

POTPISAN UGOVOR SA PRIVREDNOM KOMOROM FEDERACIJE BiH

Pon, 04. Okt. 2021.


Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma potpisan Ugovor između federalne ministrice okoliša i turizma dr. Edite Đapo i predsjednika Privredne komore Federacije BiH, dr. Marka Šantića, te potpredsjednika Mirsada Jašarspahića o implementaciji programa «Unapređenje i povećanje privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije».

Prema ugovoru koji se sklapa na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/21) Privredna komora Federacije BiH će implementirati navedeni program koji ima za cilj ublažiti posljedice Covid-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.

Ciljevi programa definirani su u Taktičkom planu oporavka turizma, a razrađeni potpisanim Memorandumom o razumijevanju između USAID-a u BiH i Ministarstva.

Ovim programom nastoji se umanjiti ekonomski uticaj pandemije COVID-19 na sektor turizma kroz marketinške aktivnosti u cilju povećanja dolazaka i potrošnje turista; promovisati Bosnu i Hercegovinu kao prepoznatljivu destinaciju na međunarodnim tržištima sa posebnim osvrtom na atrakcije i raspoložive resurse karakteristične za Federaciju BiH i njene privredne subjekte, te poboljšati pozicioniranje Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije na međunarodnim tržištima kako bi se potakli dolasci turista u Federaciju BiH.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma