Predstavnici BiH uzeli učešće na Konferenciji stranaka Konvencije biološke raznolikosti