Projekti u energetskoj efikasnosti su naša razvojna šansa

Projekti u energetskoj efikasnosti su naša razvojna šansa

Sri, 07. Feb. 2024.


 

Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti koja je okupila ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH, održana je danas u Sarajevu. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder učestvovala je na panelu “Institucionalni kapaciteti za realiziranje projekata energetske efikasnosti u BiH”. 
 
Ministrica Pozder je istakla važnost nedavno usvojene Strategije zaštite okoliša FBiH, prema kojoj su zrak, klima i energija definirane kao mjere i aktivnosti na polju dekarbonizacije, tj. smanjivanja emisija stakleničkih gasova u pojedinim sektorima.

"Iznimna je važnost otvorenog pristupa pri implementaciji projekata iz oblasti energijske efikasnosti, ali i okoliša prema svim nivoima vlasti, kao i međunarodnim partnerima koji značajno mogu pomoći u finansiranju aktivnosti i projekata. Oni nam mogu biti podrška i u izgradnji implementacijskih kapaciteta u instutucijama u Bosni i Hercegovini, tako da moramo biti u toku sa najboljim međunarodnim praksama u ovoj oblasti", kazala je Pozder. 

Ministrica je također izrazila nadu za skorim usvajanjem Strategije zaštite okoliša na nivou Bosne i Hercegovine što bi dodatno doprinijelo dostupnosti značajnijih povoljna sredstva iz EU fondova.

Na ovoj važnoj konferenciji koja za cilj ima promoviranja razvojnih benefita Strategije obnove učešće su uzeli  kreatori politika na svim razinama vlasti, predstavnici iz javnog sektora, naučno-akademske zajednice, međunarodnih organizacija, finansijskih institucija, konsultanti, projektanti i predstavnici građevinskih kompanija.