Revidirana lista projekata iz oblasti okoliša

Revidirana lista projekata iz oblasti okoliša

Čet, 02. Jul. 2020.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom, pripremljenom u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, o revidiranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog revidirane Jedinstvene liste, i ovakav zaključak bit će dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem usvajanja liste od strane Državnog odbora za investicije BiH, te konačne verifikacije u Vijeću ministara BiH.
 
Projekti iz Federacije BiH koji su uvršteni na Jedinstvenu listu proritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u BiH trebaju, u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija, biti u Programu javnih investicija FBiH.
Dva federalna ministarstva zadužena su da, u okviru svojih nadležnosti, prate dalje aktivnosti vezane za procese prioritetnih projekta u oblasti okoliša (zrak, priroda, voda, tlo i upravljanje otpadom), koordiniraju naredne procese revidiranja liste i o svemu informišu Vladu FBiH.
 
Inače, revidiranom listom obuhvaćeno je 129 projekata ukupne vrijednosti 1.464.116.621,94 eura.