Samit Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti

Samit Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti

Pet, 13. Nov. 2020.


Prvi UN-ov summit o biološkoj raznolikosti naglasio je hitnost djelovanja na najvišim razinama u potpori globalnom okviru biološke raznolikosti nakon 2020. godine koji doprinosi Agendi održivog razvoja do 2030. godine i postavlja globalnu zajednicu na put prema „Životu u skladu s prirodom“ - vizija biološke raznolikosti 2050.

Prvi UN-ov summit o biološkoj raznolikosti naglasio je hitnost djelovanja na najvišim razinama u potpori globalnom okviru biološke raznolikosti nakon 2020. godine koji doprinosi Agendi održivog razvoja do 2030. godine i postavlja globalnu zajednicu na put prema „Životu u skladu s prirodom“ - vizija biološke raznolikosti 2050. Događaj na visokoj razini sazvan na marginama 75. zasjedanja Generalne skupštine UN-a (UNGA) 30. septembra 2020. godine, u socijalno distanciranom sjedištu UN-a, s virtualnim pridruživanjem šefova država i vlada te ministara.

Summit se usredotočio na temu „Hitna akcija na biološkoj raznolikosti za održivi razvoj.“ Segment otvaranja uključivao je „razgovor uz vatru“ između voditelja Programa UN-a za razvoj (UNDP), Programa UN-a za okoliš (UNEP), Konvencije o biološkoj raznolikosti CBD) i Međuvladine platforme za znanstvenu politiku o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES). Opisali su biološku raznolikost kao "amortizer" i rekli da je vrijeme za "zagađivanje našeg puta do bogatstva" prošlo.

Kunming mora učiniti za biološku raznolikost ono što je Pariz učinio za klimatske promjene. Glavni tajnik UN-a António Guterres rekao je da degradacija prirode obuhvaća ekonomiju, socijalnu pravdu i ljudska prava, a može rezultirati geopolitičkim napetostima i sukobima. Mnogi su izrazili zabrinutost da neće biti ispunjen nijedan od ciljeva biološke raznolikosti Aichija za 2020. godinu.

Govornici su upozorili da gubitak biološke raznolikosti ugrožava sigurnost hrane, opskrbu vodom i sredstva za život, kao i našu sposobnost borbe protiv bolesti i suočavanja s ekstremnim događajima. Munir Akram, predsjednik Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC), rekao je da je politička volja, a ne financija, ključna za obuzdavanje "ekonomske pohlepe" i "nemara u politici".

Predsjednik UNGA-a Volkan Bozkir pozvao je države članice da iskoriste Samit za izgradnju političkog zamaha prema globalnom okviru biološke raznolikosti nakon 2020. godine koji će biti usvojen na 15. sastanku Konferencije stranaka (COP 15) uz CBD koji će se održati u Kunmingu , Kina 2021. "Kunming mora učiniti za biološku raznolikost ono što je Pariz učinio za klimatske promjene", rekao je Bozkir, stavljajući diskurs o biološkoj raznolikosti čvrsto na politički dnevni red. Uslijedila je plenarna sjednica tijekom koje su sudionici naglasili veze između biološke raznolikosti, društava i gospodarstava. Dijalog dvaju čelnika bio je usmjeren na rješavanje problema gubitaka biološke raznolikosti i uključivanje biološke raznolikosti u održivi razvoj te na iskorištavanje znanosti, tehnologije i inovacija, izgradnju kapaciteta, pristup i podjelu koristi (ABS), financiranje i partnerstva za biološku raznolikost.

SAMIT UJEDINJENIH NACIJA O BIOLOSKOJ RAZNOLIKOSTI