Svjetski dan zaštite prirode / World Nature Conservation Day28.juli/srpanj

Svjetski dan zaštite prirode / World Nature Conservation Day28.juli/srpanj

Pet, 28. Jul. 2017.


Svjetski dan zaštite prirode / World Nature Conservation Day 28. juli/srpanj Svjetski dan zaštite prirode obilježava se 28. jula/srpnja s ciljem širenja svijesti o prirodnim resu...

Svjetski dan zaštite prirode / World Nature Conservation Day 28. juli/srpanj

Svjetski dan zaštite prirode obilježava se 28. jula/srpnja s ciljem širenja svijesti o prirodnim resursima, kojima planeta Zemlja obiluje, i njihovoj zaštiti. Neophodno je razumijeti značenje održivosti prirode te nastojati ka stvaranju navika koje će omogućiti ugodan život u skladu sa prirodom.

Rezultati mnogobrojnih studija ukazuju na to da provođenje više vremena u prirodi izuzetno utiče na poboljšanje kvaliteta života. Zdrav okoliš je osnov za stabilno i produktivno društvo. Zajedno moramo nastojati da štitimo i održivo upravljamo našim prirodnim resursima.

Postoje brojne prijetnje prirodi poput klimatskih promjena, globalnog zatopljavanja, deforestacije, smanjenja biodiverziteta, topljenja polarnih ledenih kapa, porast nivoa mora, porast zagađivača u okolišu i mnoge druge.

Bosna i Hercegovina se odlikuje jedinstvenim mozaikom visoke biološke raznolikosti, preduslov za takvo prirodno bogastvo leži u geomorfološkoj strukturi Bosne i Hercegovone i tri klimatske regije (kontinentalna, alpska i mediteranska), od sjevernih ravnica uz rijeku Savu do planinskih lanaca Dinarida i jadranske obale na jugu. Biološki i fizičkogeografski diverzitet prostora su ključni prirodni resursi koji u međusobnoj interakciji obezbjeđuju i obezbjeđivat će kvalitetnu osnovu za ljudski život.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma poduzima mjere zaštite prirode kroz implementiranje strateških ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018) i njenog akcionog plana čija je komponenta „Strategija prirode“, te Strategije i akcionog plana za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine (2015-2020), kroz provođenje Aichi ciljeva (4. Održiva proizvodnja i upotreba prirodnih resursa, 5. Prirodna staništa, 9. Invazivne vrste, 11. Zaštičena područja, 12. Ugrožene vrste, 14. Očuvani ekosistemi koji pružaju esencijalne usluge, 15. Restaurirani ekosistemi i povećana otpornost).

Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine za period 2015-2020. je ključni dokument za djelovanje po svim pitanjima biološke raznolikosti, od upravljanja vrstama i ekosistemima, preko istraživanja i zaštite biološke raznolikosti, biološke sigurnosti, do pravedne i fer raspodjele koristi od ekosistemskih usluga i korištenja genetskih resursa. Ovaj strateški dokument daje odgovarajuće smjernice subjektima u Bosni i Hercegovini odgovornim za planiranje razvoja i donošenje odluka, uspostavlja indikatore za monitoring progresa implementacije, uz process jačanja i demokratizacije javne i ekološke svijesti.

U suradnji između Programa Ujedinjenih nacija za okoliš/životnu sredinu (UNEP) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine, trenutno je u toku realizacija projekta pod nazivom „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini“. Kroz navedeni projekat teži se ka povećanju broja zaštićenih područja na prostoru Bosne i Hercegovine koja trenutno zauzimaju 2,7 % ukupne teritorije. Realizacija ovoga projekta u skladu sa Aichi ciljem 11 koji se odnosi na zaštičena područja, je jedan od značajnih koraka kojima Bosna i Hercegovina ide ka pristupanju Europskoj Uniji. Zaštita prirode je krucijalna za suživot svih vrsta koje u njoj obitavaju i ovisne su o prirodnim resursima jer je bez njih njihova egzistencija nemoguća. Priroda je dar koji smo dobili u naslijeđe od prethodnih generacija te je trebamo u što boljem stanju prepustiti generacijama koje slijede iza nas.