Svjetski dan zemljišta

Svjetski dan zemljišta

Uto, 06. Dec. 2022.


Biodiverzitet zemljišta je vitalan za naše zdravlje i proizvodnju hrane, omogućavajući veliki broj funkcija koje su važne da bi se održala proizvodnja hrane. Nažalost , 90 posto Zemljinih površina će vjerovatno biti u opasnosti do 2050. godine (FAO).

Mnogobrojne prijetnje biodiverzitetu zemljišta su rezultat ljudskih aktivnosti, uključujući pošumljavanje (sijeću drva), urbanizacije, inteziviranje poljoprivrede, gubitak organskih materija u zemljištu, i zagađenje. U cilju oporavka i očuvanja biodiverziteta zemljišta neophodno je odmah reagovati.

Poboljšano upravljanje zemljištom i njegovim biodiverzitetom omogućuje rješenja za sve sektore koji se oslanjaju na zemljište, uključujući šumarstvo i poljoprivredu, gdje se mogu istovremeno povećati karbonske zalihe, poboljšati kruženje nutrijenata i vode, povećati otpornost na klimatske promjene i smanjiti zagađenje.Tradicionalno znanje lokalne zajednice je važan doprinos očuvanju, obnovi i održivom korištenju biodiverziteta zemljišta.

Doprinos je potreban od svih nas kako bi se prepoznala uloga žena, lokalnog zajednice u implementiranju praksi održivog upravljanja zemljišta.

Za samo par dana, na UN Konferenciji za Biodiverzitet, COP15, članice konvencije ce voditi diskusiju o globalnim akcijama za očuvanju i održivom korištenju biodiverziteta zemljišta. Ovo će biti vitalno u istraživanju opcija održivog korištenja zemljišta u cilju implementacije post-2020 globalnog okvira biodiverziteta.

To će pomoći u izgradnji održivog sistema proizvodnje hrane na globalnom nivou na slijedeće načine:

- osiguravajući održivo upravljanje poljoprivredom

- smanjujući zagađenje, korištenje pesticita, kao i gubitak nutrijenata

- osiguravajući benefite za ljude

- potičući odgovornost i smanjenje bacanja hrane i prekomjernu konzumaciju

- i očuvanje genetičkog biodiverziteta, uključujući monitoring mnogih biljni vrsta za proizvodnju hrane i poljoprivredu zemljište je mjesto gdje naša hrana nastaje, i ako ne budemo odgovorni čuvari zemljišta, to će biti i kraj.

Moramo zaštiti biodiverzitet zemljišta jer ukoliko ne zaštitimo, onda je ugrožena sigurnost naše hrane. Kao što je Franklin D. Roosevelt rekao “ Nacija koja uništava svoje zemljište uništava sebe”.