„TURIZAM ZA INKLUZIVNI RAST“ – SVJETSKI DAN TURIZMA 2021.

„TURIZAM ZA INKLUZIVNI RAST“ – SVJETSKI DAN TURIZMA 2021.

Pet, 24. Sep. 2021.


Svjetski dan turizma slavi se svake godine 27.septembra, podižući svijest ljudi o turističkim društvenim, kulturnim, političkim i ekonomskim vrijednostima, te doprinoseći ostvarenju održivih razvojnih ciljeva.

Ove godine slavi se pod sloganom inkluzivnog rasta, naglašavajući činjenicu kako je turizam sastavljen prevashodno od humanističkih dimenzija koje se kriju iza statističkih brojeva turizma, jer iza svakog broja krije se osoba sa svim svojim ljudskim dimenzijama. UNWTO poziva članice, kao i nečlanice, poslovne subjekte i pojedince da slave ovaj jedinstveni dan, potičući takav razvoj turizma u kojem se niko neće osjećati odbačen ili manje vrijedan, posebno sada kad se svijet ponovno otvara i otvaraju se nove perspektive razvoja.

Glavni sekretar UNWTO-a naglašava da ekonomske koristi od turističkog poslovanja trebaju biti podjednako omogućene na svim nivoima: od avionskih kompanija do malih porodičnih biznisa.

Što se naše zemlje tiče, možemo slobodno reći, kad se govori o inkluzivnom rastu, da trebamo više pažnje posvetiti zapošljavanju mladih i žena u turističkom sektoru, kao i osoba s posebnim potrebama te etničkih manjina. Pored toga, važno je prilagoditi smještajne ugostiteljske objekte osobama s posebnim potrebama te osobama treće životne dobi, kako bismo svi imali jednake mogućnosti korištenja ugostiteljsko – turističkih usluga.

Pandemija koronavirusa je pokazala da je turistički sektor osjetljiva kategorija i da će se i u narednom periodu sve veća pažnja trebati posvećivati zdravstvenim standardima i prevenciji, jer se najveći ekonomski gubici događaju upravo onda kad je zdravlje ljudi ugroženo, a zdravlje je oduvijek bilo jedno od glavnih pokretača svih turističkih kretanja.

Na kraju, želim svim turističkim radnicama i radnicima, turistkinjama i turistima, domaćim i stranim, čestitati Svjetski dan turizma.