U Neumu u Bosni i Hercegovini prvi puta obilježili Dan morske obale

U Neumu u Bosni i Hercegovini prvi puta obilježili Dan morske obale

Pet, 01. Okt. 2021.


 

U Neumu je 23. i 24.09.2021. godine, po prvi put, održana dvodnevna manifestacija kojom se obilježio i proslavio Dan morske obale.

Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom PAP/RAC iz Splita, Regionalnog akcionog centra UNEP/MAP, koji je zadužen za praćenje implementacije posljednjeg (sedmog) protokola Barcelonske konvencije o zaštiti Mediteranskog mora, a koji tretira pitanja Integralnog upravljanja obalnim područjem.

Budući da je Bosna i Hercegovina ratificirala Barcelonsku konvenciju, prošle godine, tako je ova regionalna UN konvencija postala jedina u svijetu koja je univerzalno ratificirana od strane svih zemalja članica (21 zemlja i EU), te je u obavezi ratificirati i sve njene protokole.

Dan morske obale održava se svake godine 25.09. i to u svim zemljama Mediterana. Ovog puta je PAP/RAC izabrao Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da se već od septembra prošle godine odvijaju aktivnosti na implementaciji projekta pod nazivom Coastal Area Management Plan (CAMP) ili izrada plana upravljanja obalom i financiran je od strane UNEP/MAP. Odluku o implementaciji ovoga projekta potpisali su g. Živko Matuško, tadašnji načelnik općine Neuma i gđa Željka Škaričić, izvršna direktorica PAP/RAC u junu 2020. godine. Gospodin Josip Njavro, pomoćnik načelnika općine Neum, je nacionalni koordinator za implementaciju CAMP-a.

Projekat će polučiti velike rezultate, kako u pogledu pripreme plana za upravljanje obalnim područjem dijela jadranskog mora u BiH, tako i u pogledu definiranja projektnih prijedloga koje će se odnositi na održivi razvoj turizma Neuma i neumskog zaleđa, zatim u pripremi i procjeni klimatskih rizika i prijedlogu projektnih aktivnosti koje će sadržavati niz preporuka i mjera koje treba poduzeti da bi se prevenirale moguće klimatske varijacije koje se očekuju u narednom periodu.

Također je u izradi i Plan za nepredviđene slučajeve onečišćenja mora Bosne i Hercegovine, koji se priprema u suradnji s REMPEC-om (Regionalni centar za žurne intervencije u slučaju onečišćenja Sredozemnog mora), s ciljem ispunjavanja svih obveza i postizanja željene razine spremnosti za odgovor na prijetnje izazvane incidentima zagađenja mora.

U okviru aktivnosti praćenja morskog i obalnog okoliša kroz ovaj projekt se daje podrška provedbi nacionalnog programa praćenja onečišćenja i klaster morskog otpada zasnovanog na IMAP-u (Integrirani program praćenja i procjene mediteranskog mora i obale), te provedbi IMAP CI 16, gdje će se snimiti dužina obale izložena fizičkom poremećaju izazvanom antropogenim objektima, odnosno snimit će se prirodni – netaknuti dio obale, kao i dio koji je promjenio svoj izvorni oblik djelovanjem čovjeka. U okviru projekta CAMP će biti izvršeno i brzo istraživanje usmjereno na identifikaciju bentičkih staništa, zajednica riba i populacija vodećih vrsta, kao i antropogenih aktivnosti uz obalu BiH, kao i procjena usmjerena na pružanje podrške u utvrđivanju konkretnih mjera njihove zaštite/gospodarenja. Ovaj projekt daje podršku i sustavu - protkolu za Integrirano upravljanje obalnim područjem (ICZM) koji se odnosi na upravljanje resursima slijedeći integrativni, holistički pristup i interaktivni proces planiranja za rješavanje složenih pitanja upravljanja u obalnom području, a postupak ratifikacije navedenog protokola je od strane Bosne i Hercegovine u tijeku.

Obilježavanje Dana morske obale jedna je od aktivnosti projekta CAMP, a započeo je nizom manifestacija ove sedmice, koje su se ogledale u čišćenju i uređenju morske obale, prigodnim predavanjima u vrtićima i školama, te izložbama i raznim tribinama, a 23.09.2921. godine, predstavljene su aktivnostima koje su urađene u dosadašnjem razdoblju od strane eksperata zaduženim za implementaciju CAMP-a, pa je tako gosp. Zoran Klarić s Instituta za turizam predstavio nacrt dokumenta pod nazivom „Strateški pravci održivog razvoja turizma Općine Neum“, gosp. Tomislav Leventić „Monitoring morskog i obalnog okoliša – monitoring indikatora 16“ i gosp. Azrudin Husika nacrt izvještaja “Prilagodba klimatskim promjenama za općinu Neum: obala – zaleđe“. Također, u okviru obilježavanja Dana obale, gđa. Daria Povh Škugor i gosp. Ivan Sekovski iz ureda PAP/RAC-a iz Splita su održali predavanja na teme: „Plan prilagodbe klimatskim promjenama Šibensko – Kninske županije“, odnosno „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama“.

U okviru zabavno-edukativnog programa, mladi bh. naučnik i istraživač Andrej Gajić, rukovodilac Shark Tales tima, angažiran pri „National Geographicu“, održao je interesantno predavanje na temu: „Ajkule i raže istočnog Jadrana: diverzitet, ugroženost i zaštita“, što su svi nazočni popratili s velikim zanimanjem, posebno djeca i mladi, a zatim su djeca iz Dječjeg vrtića Neum, OŠ kardinala Stepinca Neum, te Srednje škole Neum dali svoj puni doprinos ovoj manifestaciji. Oni su svojim likovni radovima na temu mora, pjesmama, recitacijama, prezentacijom „Neumska obala i ekološko značenje“, pokazali da nema straha za budućnost našeg morskog i obalnog okoliša, jer su i oni svjesni potrebe njihova očuvanja i zaštite.

U sve navedene aktivnosti uključeni su predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.