Upućen nominacioni fajl špilje Vjetrenice sa Popovim poljem za upis na UNESCO listu

Upućen nominacioni fajl špilje Vjetrenice sa Popovim poljem za upis na UNESCO listu

Uto, 05. Okt. 2021.


Federalno ministartstvo okoliša i turizma je 30. septembra uputilo Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine izrađen nominacioni fajl za uvrštavanje špilje vjetrenica na UNESCO listu zaštite. Sastavni dio Nominacionog fajla je i Plan upravljanja Zaštićenog krajolika “Vjetrenica – Popovo polje”

U svrhu očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih dobara područje Zaštićenog pejzaža/krajobraza Vjetrenica - Popovo polje proglašeno je zaštićenim područjem zbog naglašene pejzažne/krajobrazne vrijednosti, brojnih ugroženih i rijetkih vrsta i staništa, te bogatog kulturno-povijesnog nasljeđa.

Nakon urađenog Stručnog obrazloženja i Prijedloga Zakona koji su finansirani na Inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koji je i fokalna tačka za Konvenciju o biološkoj raznolikosti, iz sredstava Globalnog fonda za okoliš (GEF), sa kojim je raspolagala Bosna i Hercegovina, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je u februaru donijela Zakon o proglašenju Zaštićenog krajolika “Vjetrenica – Popovo polje” u svrhu očuvanja i racionalnog korištenja prirodnog dobra koje je unikatno.

Uporedo sa izradom navedenih dokumenata FMOIT je finansirao izradu Nominacionog faila za prijedlog špilje Vjetrenice sa Popovim poljem na upis na svjetsku listu kulturnog i prirodnog nasljeđa (UNESCO lista).

Sastavni dio Nominacionog faila je i Plan upravljanja Zaštićenog krajolika “Vjetrenica – Popovo polje”. Obzirom da je postojeći Plan Upravljanja donesen za period 2011-2021. godinu i da ističe ove godine moralo se hitno reagovati u cilju izrade Novog Plana upravljanja za razdoblje 2021.-2031.godinu.

Za djelotvorno upravljanje zaštićenim područjem važno je da Plan upravljanja bude međusobno usklađen i utemeljen na stručnim spoznajama o prostoru i njegovim korisnicima. Na ovaj način omogućava se očuvanje prirode, uz ravnomjernu raspodjelu dobrobiti proizašlih iz zaštite. Zakonom o zaštiti prirode FBiH uređena je zaštita prirode i upravljanje zaštićenim područjima u Federaciji BiH.

Imajući u vidu navedeno Federalno ministartsvo okoliša i turizma je predlažilo Vladi Federacije BiH zaključak kojim je zadužen Fond za zaštitu okoliša da izdvoji finansijska sredstva za izradu navedenog plana upravljanja u iznosu od 60.000 KM.

Bh. eksperti su angažovani na izradi navedenog plana upravljanja i uložili su veliki napor da se zadati rok ispoštuje, unatoč veoma kratkom vremenskom periodu koji je bio na raspolaganju.

Plan upravljanja je izrađen, predstavnici FMOIT-a prezentovali su isti ispred Općinskog Vijeća Općine Ravno, te je Općinsko donijelo Odluku o donošenju Plana upravljanja za zaštićeni pejzaž Vjetrenica –Popovo polje

Na taj način su planirane aktivnosti u potpunosti realizovane u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH, kao i projektnim zadatkom i planiranom dinamikom.