Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Uto, 25. Jun. 2024.


Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom uređuje se zaštita i upravljanje kvalitetom zraka, definišu ciljevi i nadležnosti, parametri i planiranje kvaliteta zraka, kao i mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštite ozonskog omotača, te ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.

Uređuju se i poslovi mjerenja emisija, informisanje i izvještavanje, te finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao i informacioni sistem, upravni nadzor i kaznene odredbe.

U obrazloženju Ministarstva, uz ostalo, navedeno je da se izrada novog zakona vrši zbog potrebe daljeg usklađivanja s odredbama evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite kvaliteta zraka, kao i klimatskih promjena, preciznijeg definisanja nadležnosti, koordiniranosti svih nivoa, kao i radi definisanja uloge Federacije BiH u aktivnostima na provođenju obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu članstva u međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Također, navedeno je da je novina u odnosu na postojeća rješenja u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora na polju zaštite kvaliteta zraka, detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Prilikom izrade zakona korištena je i međunarodna praksa zemalja Evropske unije u pogledu transponiranosti evropskog zakonodavstva, a prije svega zemalja u našem okruženju koje su pristupile Evropskoj uniji ili su na putu da to uskoro učine.

"Postupajući po zaključcima Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je provelo javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona, te prilikom izrade Prijedloga ispunilo uslove iz Uredbe Vlade FBiH o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata. Važno je napomenuti da je u toku izrade zakona aktivno učešće uzelo šest kantona, te da smo u proteklih par mjeseci proveli i dodatne konsultacije s preostala četiri kantona koja su bez primjedbi podržala usvajanje ovog Zakona", istakla je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Ovaj zakon višestruko je ekonomski opravdan zato što njegovi ciljevi jesu izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini. Podsjećamo i da je FBiH od maja ove godine obezbijedila efektivnost kredita Svjetske banke koji će u cijelosti biti plasiran u svrhu poboljšanja kvalitete zraka, a korisnici ovog kredita su Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski i Zeničko-dobojski kanton.