VLADA FEDERACIJE BiH NASTAVLJA S PODRŠKOM INICIJATIVI VIA DINARICA