Zaštita gradjana u Mostaru ne smije biti dovedena u pitanje