Završene izmjene i dopune pravilnika o uvjetima za izgradnju mini hidrocentrala: Na snagu stupaju nakon objave u Službenim novinama

Završene izmjene i dopune pravilnika o uvjetima za izgradnju mini hidrocentrala: Na snagu stupaju nakon objave u Službenim novinama

Ned, 03. Jan. 2021.


U skladu sa karatkoročnim mjerama dogovorenim između Vlade Federaciej Bosne i Hercegovine i Koalicije za zaštitu rijeka, Federalno ministarstvo okoliša i turizam je bilo u obavezii da uradi Izmjene Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (Službene novine 19/04).

Također, obaveza je bila i donošenje Pravilnika o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije.

Nakon završene procedure javnih konsultacija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uputilo na objavljivanje u Službene novine Federacije BiH Izmjene i dopune Pravilnika o pogonima i postrojenjima kojim se propisuje da se za sve hidroenergetske objekte instalirane snage veće od 150 KW  radi procjena uticaja na okoliš, što znači da će izdavanje okolišnih dozvola biti u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Drugi Pravilnik  o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone  za proizvodnju hidroelektrične energije je pripremljen u saradnji sa Koalicijom za zaštitu rijeka.

Pravilnik je prošao proces javnih konsultacija i nakon dobijanja mišljenja  ministarstava u skladu sa članom 27. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine bit će objavljen u Službenim novinama Federaciej Bosne i Hercegovine.