Zaštićeni dijelovi prirode

Zaštićena područja prirode Federacije Bosne i Hercegovine


Zaštićena područja prirode Federacije Bosne i Hercegovine

NAZIV I KATEGORIJA

KANTON

KATEGORIJA PO IUCN

POVRŠINA (ha)

GODINA PROGLAŠENJA

UPRAVITELJ

Nacionalni park „Una“

Unsko-sanski kanton

II

19.800,00

2008.

Javno preduzeće Nacionalni park „Una" nationalpark-una.ba

Park prirode Hutovo Blato1

Hercegovačko-neretvanski kanton

V

7.411,00

1995.

Javno poduzeće Park prirode „Hutovo blato“

hutovo-blato.ba

Park prirode Blidinje

Hercegbosanska županija, Hercegovačko-neretvanska županija i županija

Zapadnohercegovačka

V

35.800,00

1995.

Javno poduzeće „Park prirode Blidinje“

www.ppblidinje.com

Spomenik prirode „Skakavac“

Kanton Sarajevo

III

1.430,70

2002.

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

www.zppks.ba

Spomenik prirode „Vrelo Bosne“

Kanton Sarajevo

III

603,00

2010.

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

www.zppks.ba

Spomenik prirode Tajan

Zeničko-dobojski kanton

III

3.510,00

2009.

JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona

Spomenik prirode Prokoško jezero

Srednjobosanski kanton

III

2.225,00

2005.

Općina Fojnica

Zaštićeni pejzaž „Bijambare“

Kanton Sarajevo

V

497,00

2003.

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

www.zppks.ba

Zaštićeni pejzaž Konjuh

Tuzlanski kanton

V

8.016,61

2009.

Javna ustanova zaštićeni pejzaž „Konjuh“

www.zpkonjuh.ba

Zaštićeni pejzaž „Trebević“

Kanton Sarajevo

V

400,20

2014.

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

www.zppks.ba

Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“

Kanton Sarajevo

V

160,90

2017.

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo

www.zppks.ba

1Park prirode Hutovo Blato uvršten je u popis močvara od međunarodnog značaja (Ramsarsko područje).