Zaštićeni dijelovi prirode

Na području BiH u periodu od 1954. godine do danas zaštićeno je 16 strogih prirodnih rezervata, 9 prirodnih rezervata sa upravljanjem, 2 nacionalna parka, 5 specijalnih rezervata, 10 rezerva...


Na području BiH u periodu od 1954. godine do danas zaštićeno je 16 strogih prirodnih rezervata, 9 prirodnih rezervata sa upravljanjem, 2 nacionalna parka, 5 specijalnih rezervata, 10 rezervata prirodnih predjela, 110 spomenika prirode.

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode («Službene novine Federacije BiH», br.33/03) i županijskim zakonima o zaštiti prirode formiran je jedan nacionalni park (Nacionalni park «Una»), 1 zaštićeni pejzaž (Bijambare) i 4 spomenika prirode ( Skakavac, Vrelo Bosne, Prokoško jezero i Tajan).
U tijeku je proglašenje dijela područja planine Konjuh u kategoriji zaštićenog pejzaža.

Od zaštićenih područja, najveću ukupnu površinu zauzimaju nacionalni parkovi. Broj zaštićenih područja u odnosu na stupanj biodiverziteta i drugih prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine generalno je veoma mali, te je neophodno pripremiti i primijeniti potpuno novi pristup u upravljanju prostorima specijalne namjene. Pri tome se mora istaknuti i to da se zaštićenim područjima koja se već nalaze u bazi podataka ne upravlja sukladno znanstvenim ekološkim principima. Poslijeratnim zakonima koji se odnose na ovu oblast nije jasno istaknuto preuzimanje ranije zaštićenih područja, te nisu utvrđene paralele prema IUCN kategorizaciji. Stoga dolazi, s jedne strane do zanemarivanja određenih područja kao zaštićenih, ili do proglašavanja već zaštićenih područja.

Preuzmite dokumente iz domena zaštićenih dijelova prirode. Dokumenti su u pdf i doc. formatu i dostupni su klikom na odgovarajući link u popisu ispod.

Priložene datoteke