Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine

Dana, 26.08.2019. godine od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je Akcijoni plan. Usvajanjem Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na području Federacije Bosne i Hercegovine programirane su aktivnosti i data konkretna zaduženja federalnim institucijama i upravnim organizacijama na provođenju Programa upoznavanja javnosti s ciljem prevencije i zaštite od štetnog djelovanja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Tekst Izvjeještaja je dostupan u prilogu.