Javne Rasprave i Javni Uvidi

Javni uvid u nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera HERCEG d.o.o. Srebrenik

Javni uvid u nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera HERCEG d.o.o. Srebrenik

Uto, 28. Maj. 2024.

Javni uvid u nacrt Rješenja o izdavanju rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera HERCEG d.o.o. za Pogon - lakirnica - pogon plastifikacije - hemijska priprema i ispiranje za elektrostatsko bojenje kapaciteta 42 m3.

Javni uvid u nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera PREVENT TANNING d.o.o Visoko

Javni uvid u nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera PREVENT TANNING d.o.o Visoko

Čet, 23. Maj. 2024.

Nacrt Rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli za pogon prerade kože

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera "Natron Hayat" d.o.o. Maglaj

Pon, 13. Maj. 2024.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresirane strane i jedinicu lokalne samouprave Maglaj o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operatoru Natron Hayat d.o.o. Maglaj za pogone i postrojenja za proizvodnju celuloze, papira i papirnih proizvoda i proizvoda od drveta.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera Željezaru „Ilijaš“ d.d. Ilijaš.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera Željezaru „Ilijaš“ d.d. Ilijaš.

Pon, 13. Maj. 2024.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresirane strane i jedinicu lokalne samouprave Ilijaš o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operatora Željezaru „Ilijaš“ d.d. Ilijaš za pogone i postrojenja livnice i centralne topionice ćelika.

Javni uvid u Zahtjev za provođenje studije uticaja na okoliš za za projekat izgradnje nove sanitarne plohe, površine 2,53 ha, na regionalnoj sanitarnoj deponiji čvrstog otpada Uborak – Buđevci, Mostar

Javni uvid u Zahtjev za provođenje studije uticaja na okoliš za za projekat izgradnje nove sanitarne plohe, površine 2,53 ha, na regionalnoj sanitarnoj deponiji čvrstog otpada Uborak – Buđevci, Mostar

Pet, 10. Maj. 2024.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 I 38/09) obavještava zainteresirane strane i jedinicu lokalne samouprave Mostar o podnesenom zahtjevu za provođenje studije uticaja na okoliš za projekat izgradnje nove sanitarne plohe, površine 2,53 ha, na regionalnoj sanitarnoj deponiji čvrstog otpada Uborak – Buđevci, Mostar.

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za Termoelektranu

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za Termoelektranu "Tuzla" Tuzla

Pet, 10. Maj. 2024.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli operatoru „JP EP BiH d.d. – Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Tuzla“, za odlagalište šljake i pepela Jezero zadnja faza.