ESPOO - Javni uvid u dokumentaciju u prekograničnom kontekstu - projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica, Republika Srbija

ESPOO - Javni uvid u dokumentaciju u prekograničnom kontekstu - projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica, Republika Srbija

Pet, 04. Feb. 2022.


Petak, 04.02.2022.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, zaprimilo je od Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije obavještenje o realizaciji projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica, na katastarskim parcelama 5880/9, 5880/8, 5880/7, 5880/6, 5867/1, 58410, 5839, 5834, 5835, 5836, 5837, 5853, 5841, 5842, 5843, 5825, 5852, 5854, 9095/1, 5869/3, 5818/3, 5823, 5824/1, 5829/1, 5829/4, 5733/4 (dio), 5733/8 (dio), 5733/5, 5822/2, 5829/3, 5826/2 K.O. Sremska Mitrovica, ukupne raspoložive površine 13,86 ha.

S obzirom da je, u skladu sa članom 3. ESPOO Konvencije, zatraženo dostavljanje komentara na predmetnu studiju u pogledu mogućih prekograničnih uticaja, ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske započelo javni uvid za sve zainteresovane organe/organizacije i javnost, te da je sva neophodna dokumentacija dostupna na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na sljedećem linku:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/media/vijesti/Pages/Obavjestenje-u-skladu-sa-clanom-3-ESPOO-konvencije.aspx

Vaše komentare i primjedbe na predmetnu studiju možete dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije čemerlića 2, 71 000 Sarajevo koji će biti proslijeđeni Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske putem pošte ili elektronskom poštom, u roku od 15 dana od dana objave ovog obavještenja na web stranici.