Javna rasprava - Studija uticaja na okoliš za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc Mostar sjever - Mostar jug

Javna rasprava - Studija uticaja na okoliš  za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc  Mostar sjever - Mostar jug

Sri, 26. Jan. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa investitorom JP Autoceste FBiH u skladu sa  čl. 70. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike grada Mostara i šire, cjelokupnu javnost i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU

o Studiji uticaja na okoliš

za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc

Mostar sjever - Mostar jug

Javna rasprava će se održati u Gradskoj vijećnici u Mostaru,u srijedu 16.02.2022. godine sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA d.o.o. Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na ovoj web stranici Ministarstva.

Primjedbe na Studiju mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Studija uticaja na okoliš link: https://www.dropbox.com/sh/58jijclmriskoqk/AADGiih-qUCbb8xBZbrvege6a?dl=0