Javni uvid o podnesenom korigovanom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “PREVENT LEATHER“ d.o.o. Visoko, za pogon prerade kože instaliranog kapaciteta od 70 – 80 t/dan

Javni uvid o podnesenom korigovanom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “PREVENT LEATHER“ d.o.o. Visoko, za pogon prerade kože instaliranog kapaciteta od 70 – 80 t/dan

Čet, 28. Mar. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresovane strane o podnesenom korigovanom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “PREVENT LEATHER“ d.o.o. Visoko, za pogon prerade kože instaliranog kapaciteta od 70 – 80 t/dan.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Okolisne dozvole/Korekcije zahtjeva PLE Prevent Tanning dec 2023