Javni uvid u Dopunjenu Studiju uticaja na okoliš za projekat izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km

Javni uvid u Dopunjenu Studiju uticaja na okoliš za projekat izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km

Pet, 17. Maj. 2024.


Petak, 17.05.2024.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 40. i 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) i u saradnji sa nosiocem projekta/investitorom Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar je u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za projekat Izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km, održalo Javnu raspravu u prostorijama Grada Stolac –  dana 30.11. 2023.  i  drugu Javnu raspravu  u prostorijama Grada Čapljina –  dana 01.12. 2023.

Studija utjecaja na okoliš je bila dostupna zainteresiranoj javnosti postavljanjem iste na web stranicu www.fmoit.gov.ba, dana 09.11.2023.

Nakon dostavljenih izvještaja stručne komisije, kao i mišljenja zainteresirane javnosti investitoru, predmetna Studija utjecaja na okoliš je dopunjena, te se ovim putem stavlja zainteresiranoj javnosti na uvid.

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je i na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Dopunjenu SUO mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na web stranici na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo

 

DOPUNJENA STUDIJA UTICAJA NA OKOLIŠ sa prilogom - Matrica komentara sa odgovorima