Javni uvid u nacrt okolišne dozvole operateru "SUŠA COMMERCE" d.o.o. Visoko, za kompleks objekata – klaonica sa preradom mesa, općina Visoko

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole operateru

Sri, 13. Jul. 2022.


Srijeda, 13.07.2022.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) , stavlja se na javni uvid javnosti nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora  "SUŠA COMMERCE" d.o.o. Visoko, za kompleks objekata – klaonica sa preradom mesa, općina Visoko.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli