Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatera LIQUIVEX d.o.o. Usora za skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme projektovanog kapaciteta 430 m3

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatera LIQUIVEX d.o.o. Usora za skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme projektovanog kapaciteta 430 m3

Uto, 22. Feb. 2022.


Utorak, 22.02.2022.

U skladu sa čl. 88.  Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 15/21) , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera  LIQUIVEX d.o.o. Usora za skladištenje, distribuciju i prodaju tečnog naftnog plina i ostalih tehničkih plinova i plinske opreme projektovanog kapaciteta 430 m3.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet:  UPI05/2-02-19-5-210/21 SC

Nacrt okolišne dozvole