Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica za pogone za sakupljanje i primarnu preradu opasnog i neopasnog otpada, općina Zenica

Javni uvid u nacrt okolišne dozvole za operatora „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica za pogone za sakupljanje i primarnu preradu opasnog i neopasnog otpada, općina Zenica

Pon, 24. Jan. 2022.


Ponedjeljak, 24.01.2022.

U skladu sa čl. 88.  Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 15/21) , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica .

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet - UPI 05/2-02-19-5-190/21 MK

Nacrt okolišne dozvole