Javni uvid u Nacrt Pravilnika o izmjeni o dopuni Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš

Javni uvid u Nacrt Pravilnika o izmjeni o dopuni Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš

Pet, 29. Mar. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma pripremilo je nacrt Pravilnika o izmjeni o dopuni Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš koji stavlja na uvid javnosti radi dostavljanja primjedbi, mišljenja i komentara.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE PROPISA

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 38/09), na inicijativu nevladinih organizacija donesen je Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/21), koji je u suprotnosti sa novim Zakonom i podzakonskim aktima, jer se za hidroelektrane ne izdaju okolišne dozvole. Donošenjem novog Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 63/21) ova oblast je znatno poboljšana, pristupilo se izradi ovog Pravilnika.

Prema Uredbikojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 74/22) okolišna dozvolase ne  izdaje za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije (hidroelektrane), ali se provodi procjena uticaja na okoliš u dvije faze (prethodna procjena uticaja na okoliš I procjena uticaja na okoliš izradom studije), što je strožije i od odredbi Direktive EIA.

Na ovu temu razgovarano je još 2021. godine na Okruglom stolu na temu Proces izmjena zakona i pravilnika iz oblasti zaštite okoliša u FBiH u cilju regulacije i spriječavanja izgradnje MHE, dana  27.9.2021. godine u organizaciji Aarhus centra BiH. link: https://aarhus.ba/2021/09/27/odrzan-okrugli-stol-na-temu-proces-izmjena-zakona-i-pravilnika-iz-oblasti-zastite-okolisa-u-fbih-u-cilju-regulacije-i-sprijecavanja-izgradnje-mhe/ 

Javnost i zainteresovana javnost mogu se očitovati na tekst nacrta Pravilnika o izmjeni o dopuni Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš u roku od 8 dana od dana objavljivanja na web stranici, link: (Ctrl+klik): na obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga.

Primjedbe i komentari mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva, Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo ili na e-mail: fmoit@fmoit.gov.ba.

Nacrta Pravilnika o izmjeni o dopuni Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš