Javni uvid u nacrt Pravilnika o registru zagađivača i zagađivanja (PRTR)

Javni uvid u nacrt Pravilnika o registru zagađivača i zagađivanja (PRTR)

Uto, 13. Sep. 2022.


Utorak, 13.09.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u postupku donošenja podzakonskog propisa - Pravilnika o registru zagađivača i zagađivanja u skladu sa čl. 34. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21).

S ciljem što kvalitetnije pripreme Prijedloga Pravilnika o zagađivačima i zagađivanjim, pozivamo sve zainteresiranih strana, da se uključe u javnu raspravu koja će trajati 30 dana od dana postavljanja Prijedloga Pravilnika na web stranicu Ministarstva.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na Prijedlog Pravilnika dostave na e-mail: fmoit@fmoit.gov.ba

ili u printanoj formi na adresu:


Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo


Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni putem e-mail ili adresu ovog Ministarstva u ostavljenom roku, biće razmotreni pri izradi finalne verzije Prijedlog Pravilnika.

 

NACRT PRAVILNIKA PRTR 

Obrazac za komentare na pravilnik