Javni uvid u nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva KEMOKOP d.o.o. Tuzla

Javni uvid u nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva KEMOKOP d.o.o. Tuzla

Pon, 05. Dec. 2022.


Ponedjeljak, 05.12.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva KEMOKOP d.o.o. Tuzla sa sjedištem u ul. Mehmedalije Maka Dizdara PZC Stupine do B11, Tuzla za zatvaranje skladišta neopasnog i opasnog otpada na lokaciji Husinskih rudara bb, Tuzla ( „Dita 1977“ d.o.o. Tuzla) na parcelama označenim kao k.č. 75/1, 75/2 i 127/2 K.O. Husino, Grad Tuzla.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UP-I 05/2-02-19-5-20/22 SN

 

Nacrt Rješenja