Javni uvid u nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli operatera “BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme” d.o.o. Sarajevo za Tvornicu kreča, lokacija Bjelovići , općina Kreševo

Javni uvid u nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli operatera “BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme” d.o.o. Sarajevo za Tvornicu kreča, lokacija Bjelovići , općina Kreševo

Sri, 20. Apr. 2022.


Srijeda, 20.04.2022.

U skladu sa  Zakonom o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 15/21) , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli operatera  “BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme” d.o.o. Sarajevo za Tvornicu kreča, nominalnog proizvodnog kapaciteta 300 t/dan, lokacija Bjelovići , općina Kreševo.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli