Javni uvid u nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Busovača za aktivnosti prikupljanja i prerade industrijskih otpadaka i promet sekundarnih sirovina

Javni uvid u nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Busovača za aktivnosti prikupljanja i prerade industrijskih otpadaka i promet sekundarnih sirovina

Sri, 18. Maj. 2022.


Srijeda, 18.05.2022.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) , stavlja se na javni uvid javnosti nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli operatera „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Busovača za aktivnosti prikupljanja i prerade industrijskih otpadaka i promet sekundarnih sirovina.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli