Javni uvid u nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora EUROSJAJ d.o.o Konjic, za pogon za površinsku zaštitu metala, promet i zastupanje u oblasti materijala i opreme za galvanotehniku

Javni uvid u nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora EUROSJAJ d.o.o Konjic, za pogon za površinsku zaštitu metala, promet i zastupanje u oblasti materijala i opreme za galvanotehniku

Sri, 15. Jun. 2022.


Srijeda, 15.06.2022.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) , stavlja se na javni uvid javnosti nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za operatora EUROSJAJ d.o.o Konjic, za pogon za površinsku zaštitu metala, promet i zastupanje u oblasti materijala i opreme za galvanotehniku.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli